Quay Trở Về ShopRoblox247.Com

Điều Khoản Sử Dụng

1. Nguyên Tắc Chung

Thành Viên Tham Gia Giao Dịch Trên ShopRoblox247.Com Tự Do Mua Bán Tài Khoản Game, Lựa Chọn Thanh Toán Theo Các Hình Thức Trên ShopRoblox247.Com.

2. Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin

Đối Với Trường Hợp Tạo Tài Khoản Trực Tiếp Trên ShopRoblox247.Com Có Cơ Chế Bảo Mật Khi Thông Tin Đã Tồn Tại Trên Hệ Thống Bạn Sẽ Không Thể Tạo Được Tài Khoản Nào Giống Với Thông Tin Tài Khoản Đã Tồn Tại. Khi Tạo Bạn Bắt Buộc Phải Cung Cấp Các Thông Tin Cho Chúng Tôi:

Thông Tin Tài Khoản, Mật Khẩu, IP (IP: Internet Protocol Là Một Giao Thức Hướng Dữ Liệu Được Sử Dụng Bởi Các Máy Chủ Nguồn Và Đích Để Truyền Dữ Liệu Trong Một Liên Mạng Chuyển Mạch Gói Dữ Liệu Trong Một Liên Mạng IP Được Gửi Theo Các Khối Gọi Là Các Gói.)

Thông Tin Thu Thập Được Thông Qua Quá Trình Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Thông Qua Google Analytics, Một Dịch Vụ Phân Tích Dữ Liệu Được Cung Cấp Bởi Google, Inc. (Sau Đây Sẽ Gọi Tắt Là "Gooogle") Chúng Tôi Sẽ Thu Thập Được Thông Tin Địa Chỉ IP, Độ Tuổi Giới Tính, Sở Thích Và Số Lần Tương Tác Với Số Lần Xuất Hiện Quảng Cáo, Bài Viết Và Thời Gian Của Quý Khách Hàng Trên ShopRoblox247.Com. Google Analytics Dùng Cookie - Là Những Tập Tin Văn Bản Đặt Trong Máy Tính Để Giúp Trang Phân Tích Người Dùng Như Thế Nào, Thông Tin Được Tổng Hợp Từ Cookie Sẽ Được Truyền Tới Và Lưu Bởi Google Trên Máy Chủ Tại Hoa Kỳ. Google Sẽ Dùng Thônng Tin Này Để Đánh Giá Cách Dùng Trang Của Quý Khách Hàng, Lập Báo Cáo Về Các Hoạt Động Trên Hệ Thống Cho Các Nhà Khai Thác Trang Và Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Các Hoạt Động Internet Và Các Dùng Internet Google Cũng Có Thể Chuyển Giao Thông Tin Cho Bên Thức Ba Theo Yêu Cầu Của Pháp Luật Hoặc Các Bên Thứ Ba Xử Lý Thông Tin Trên Danh Nghĩa Của Google. Google Sẽ Không Kết Hợp Địa Chỉ IP Của Quý Khách Hàng Với Bất Kỳ Dữ Liệu Nào Khác Mà Google Đang Giữ. Quý Khách Có Thể Từ Chối Dùng Cookie Bằng Cách Chọn Thiết Lập Thích Hợp Trên Trình Duyệt Của Mình, Tuy Nhiên Lưu Ý Rằng Điều Này Sẽ Ngăn Quý Khách Hàng Sử Dụng Triệt Để Chức Năng Cảu Trang. Bằng Các Sử Dụng Trang Này, Quý Khách Đã Đồng Ý Cho Google Xử Lý Dữ Liệu Về Quý Khách Theo Các Thức Và Mục Đích Trên.

Các Thông Tin Cá Nhân bạn Cung Cấp Ngoài Việc Hỗ Trợ Và Đảm Bảo Chức Năng Hoạt Động Đúng Thì Còn Giải Quyết Các Vấn Đề Tranh Chấp, Khiếu Nại, Gian Lận. ShopRoblox247.Com Không Chịu Trách Nghiệm Cũng Như Giải Quyết Khiếu Nại Khi Bạn Cung Cấp Thông Tin Sai Lệch Thiếu Chính Xác.

3. Thay Đổi Thông Tin

Bạn Chỉ Có 1 UID Duy Nhât. UID Này Không Thể Thay Đổi

Bạn Là Người Duy Nhất Truy Cập Tài Khoản Trên ShopRoblox247.Com Của Bạn. Khi Cập Nhật Hoặc Xóa Bỏ Hay Sử Đổi Thông Tin Trên Facebook Của Bạn Thì Thông Tin Của ShopRoblox247.Com Cũng Sẽ Thay Đổi.